Sådan føler du dig sikker, når du shopper online

Sådan føler du dig sikker, når du shopper online

Annonce

Du er sikkert enig i, at det er langt nemmere at shoppe hjemme fra stuen, end det er at skulle bevæge dig ned i byen for at lede efter den her éne ting, du lige står og mangler. Når du shopper online undgår du også at komme ind i en butik, som så alligevel ikke har den vare, du er på udkig efter. Online shopping har også den fordel, at mange produkter faktisk ofte kan findes til billigere priser sammenlignet med priserne i fysiske butikker. Der er bare dét ved online shopping, at du måske har dine bekymringer over at skulle opgive dine kortoplysninger eller måske frygter du, at du bliver sporet i din online færden, men faktisk behøver dette slet ikke at bekymre dig.

GDRP sikrer dig en tryg handel

Med persondatalovens indførelse i 2018 blev der introduceret en række nye regler, der har til formål at beskytte forbrugeren. Loven stiller krav til, hvordan virksomheder skal behandle personfølsomme oplysninger fra de mange forbrugere, der måtte besøge virksomhedens hjemmeside. Når du sidder og shopper online, er det derfor altid en god idé at undersøge under den pågældende hjemmesides oplysninger, hvad de gør med de personlige informationer, som du efterlader, når du besøger hjemmesiden. Det kan f.eks. være, at du surfer rundt på nettet i jagten på hovedpuder på diverse hjemmesider. Du har ikke sovet specielt godt i et længere stykke tid, og nu har du altså besluttet dig for at finde en hovepude, der kan gøre noget godt for din søvn. Der findes selvsagt mange forskellige hjemmesider, hvor du kan købe en ny hovedpude, men måske er det ikke alle, der er lige opmærksomme på dine rettigheder. Det er derfor en god idé at gøre det til en vane at tjekke, hvordan de hjemmesider du besøger forholder sig GDPR-lovgivningen og dermed dine rettigheder. Ofte finder du hjemmesidens oplysninger om GDPR i et faneblad et sted på menulinjen. Det er således forholdsvist nemt for dig som forbruger at finde ud af, om den pågældende virksomhed er troværdig eller ej. På hjemmesider, som har taget stilling til GDPR og oplyser kunden herom, kan du således trygt gennemføre en handel, uden bekymringer.

GDPR-Mærket

GDPR-Mærket er et tilbud til hjemmesider, som gerne vil vise deres besøgende at de går op i GDPR.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *