Det skal du huske når du vælger at handle online

Det skal du huske når du vælger at handle online

Annonce

Vi kan efterhånden finde hvad som helst online, og det er der selvfølgelig mange fordele ved. Men selvom det meste kan findes online, så er det vigtigt at vi er kritiske overfor hvor vi færdes når vi er på internettet. Hvis ikke kan dette have fatale konsekvenser i form af virusser og hackere.

Shop efter dine yndlingsting online

I øjeblikket er vi mange der befinder os derhjemme, netop fordi pandemien har lukket det meste af Danmark ned. Det har betydet at nogle arbejder hjemmefra, hvorimod andre sidder med online skole, og hvad der ellers kan laves derhjemme. For mange danskere er denne tid meget anderledes end hvad vi før har været vant til, og det kan både medføre positive og negative oplevelser. For nogen kan det være lige det afbræk de har gået og manglet, hvorimod det for andre kan føles lidt ensomt og isolerende, i forhold til hvad de før har været vant til. Det handler dog blot om at have noget at få tiden til at gå med. F.eks. som at handle nogle ting online, som du rigtig godt kan lide. Det kan være kopipapir som du lige står og mangler. Det har Lomax en masse af, så det er bare om at købe det du har brug for.

Guide: det skal du vide inden du shopper online

Eftersom vi er mere tilbøjelige til at handle online i disse dage, så er det også vigtigt at vi er ekstra opmærksomme. Hvis vi surfer tilpas nok rundt på nettet, så kan vi helt sikkert ende med at komme forbi nogle hjemmesider, som har nogle interessante ting, men som vi aldrig har haft kendskab med før. Der er ingen der siger at bare fordi du ikke kender en side, så er det ikke en troværdig en af slagsen, men det er okay at være lidt skeptisk. Gør dig selv den tjeneste at læse mere om selve siden, og måske også vores guide her om, hvad du skal være opmærksom på, når du shopper online. Der er intet galt i at handle online, men det skader bestemt ikke noget at være lidt ekstra opmærksom på hvor du handler henne. Lomax kan du stole på, men der findes mange andre hjemmesider som du ikke kan stole på.

GDPR-Mærket

GDPR-Mærket er et tilbud til hjemmesider, som gerne vil vise deres besøgende at de går op i GDPR.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *