Kend til dine personlige rettigheder, når du færdes online

Kend til dine personlige rettigheder, når du færdes online

Annonce

Det kan ikke være en overraskelse, at mange ting i dag foregår på nettet. Folk klarer mange forskellige ting online, som ellers førhen krævede fysiske tilstedeværelse. I dag kan man klare de fleste ting online, herunder alt lige fra at handle dagligvarer til at underskrive vigtige og fortrolige bankdokumenter og meget andet. I en tid, hvor de fleste lever i en travl hverdag, er det meget nemmere og langt mere bekvemt at kunne foretage diverse gøremål på nettet. Dog kan det også føre nogle bagsider med sig. Nogle kan måske have sine bekymringer om at skulle afgive fortrolige peronlige oplysninger på nettet, for man ved jo aldrig, om disse oplysninger ved en fejl skulle komme til at havne i uvedkommendes hænder. Dog har forbrugeren med indførelsen af GDPR-lovgivningen tilegnet sig nogle ekstra rettigheder, der gør, at man som forbruger kan begå sig online uden at skulle bekymre sig og føle sig utryg. Læs med her, og bliv klogere på disse forbrugerrettigheder.

Det medfører GDPR-lovgivningen

Med persondatalovens indførelse i 2018 blev der introduceret en række regler med det formål at beskytte forbrugerne. Lovgivningen opsætter en række krav til, hvordan virksomheder skal behandle personfølsomme oplysninger fra de mange forbrugere. Som en del af loven opnår forbrugere bl.a. rettigheder som retten til at blive glemt, krav på oplysning om brug af dine data samt strammere regler til indsamling af accept fra dig som forbruger. Det er derfor altid en god idé at undersøge på den pågældende hjemmeside, om de forholder sig til GDPR, og hvad de gør med de personlige informationer, du efterlader, når du har besøgt den pågældende udbyders hjemmeside. Det kan f.eks. være, at du som et led i dit arbejde, sidder og undersøger, hvilke mulige kurser i bæredygtig ledelse, der er tilgængelige. Du vil gerne blive bedre til at lede mennesker i den komplekse tid vi lever i, hvor vi både ønsker at tage hensyn til vores tid, idealer og klima, og derfor undersøger du lidt herom. Når du i den forbindelse besøger diverse hjemmesider vil du ubevidst efterlade dig en masse informationer, og faktisk kan du forbeholde dig retten til at blive glemt, hvilket betyder, at en pågældende hjemmeside ikke må gemme indhentede informationer om dig. Det er derfor altid en god idé at tjekke forskellige hjemmesiders stillingtagen til GDPR-lovgivningen, da det har stor betydning for, hvordan dine personlige informationer behandles, og således også for dine forbrugerrettigheder. På de fleste hjemmesider oplyses kunden om udbyderens stillingtagen til GDPR, og det er således nemt at tjekke, om man bør føle sig tryg på den pågældende hjemmeside.

GDPR-Mærket

GDPR-Mærket er et tilbud til hjemmesider, som gerne vil vise deres besøgende at de går op i GDPR.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.